Stel een vraag
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
4033 HC Lienden
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
Lienden
wandervanlaartuinontwerp.nl
Kunnen wij u helpen? Stel een vraag
Terug naar overzicht
Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar, Blaue Traube, Traubenrebe, Blue Grape vine)

Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar, Blaue Traube, Traubenrebe, Blue Grape vine)

Levertijd 1 tot 4 werkdagen (Alleen binnen Nederland)

€ 6,63 incl. btw

Productomschrijving

Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar, Blaue Traube, Traubenrebe, Blue Grape vine)

Vitis vinifera Boskoop Glory. Boskoop Glory druif, Blauwe buitendruif, Hoogte: 200/300 cm., Heerlijk zoete vruchten, Bladkleur: groen, Weinig vatbaar voor ziektes, Standplaats: volle zon, Rijk dragend, Rijptijd: half september.

Vitis vinifera 'Boskoop Glory' is een bekende en veel gebruikte wijnstok voor de tuin. De onopvallende bloei van Vitis vinifera 'Boskoop Glory' vindt plaats in de periode juni-juli. Na de bloei worden de blauwe druiventrossen gevormd. Deze druiventrossen kunnen vanaf medio september geoogst worden.

De hoogte van Vitis vinifera 'Boskoop Glory' bedraagt tussen de 500 en 700 cm. De uitlopers van deze wijnrank moeten geleidt worden door een pergola-constructie of spandraden. De druiventrossen hangen dan mooi naar beneden.

Ook vogels zijn dol op de druiven van Vitis vinifera 'Boskoop Glory'. Vooral lijsters, merels en spreeuwen kunnen de wijnstok volledig plunderen!

Plantinstructies voor de Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar):

Zorg voor mooie rulle grond, graaf een voldoende groot gat, voor potplanten is de stelregel ca. 2x de potmaat. Dompel de pot of container in een emmer water, totdat deze is verzadigd, dit merkt u door het bubbelen wat ophoudt. Indien een heester nog weinig takken heeft, kunt u de vertakking bevorderen door de bestaande takken ongeveer half door te knippen, hierdoor zult u een mooie volle struik krijgen.

Het aanplanten van de Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar):

Bevochtig de kluit. Maak een ruim passend plantgat, zodat kale wortels er uitgespreid in passen.
Maak een rond gat en geen wigvorm.
Gooi mooie losse grond (of potgrond) rondom de kluit of wortels.
Breek een vaste wortelmassa uit een pot een beetje los, dit bevorderd de her groei.

Druiven groeien in elke goed ontwaterende tuingrond, met voldoende humeus materiaal. Ze hebben een hekel aan natte voeten, zware klei of echt zure grond. Het beste groeien ze op een kalkrijke, kleiachtige grond, of een humushoudende zandgrond. Als dat nodig is moet dus voor het planten voldoende compost of ander organisch materiaal in en rond het plantgat aangebracht worden, of, als de grond te zuur is, een kalkhoudende meststof.

Plantafstand druiven: 2 meter.

Druiven kunt u buiten het beste planten als de grond nog warm is in het najaar (tot de eerste vorst) of in het voorjaar als de kans op nachtvorst voorbij is. In de kas kan natuurlijk al eerder geplant worden. Jonge, pas geplante druiven moeten wel wat bescherming hebben als het gaat vriezen.

Snoeien van de Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar):

In de oksels van de stiften zullen zich in de loop van de zomer voortdurend nieuwe scheuten ontwikkelen. Hier komen geen vruchten aan, en ze moeten dan ook zo snel mogelijk, liefst om de 2 of 3 weken, weggehaald worden. Dit karweitje noemt men dieven.

Na het planten snoeien we de plant terug tot op 3 ogen. Als de ogen uitlopen in het voorjaar houden we een sterke scheut aan en binden deze stevig tegen een bamboestok of aan draden. De andere scheuten worden uitgebroken.

De zij armen worden horizontaal geleid, deze armen kunnen een aanzienlijke lengte bereiken en geven vrucht over de hele lengte van de arm. Uit de ogen van gevormde armen groeien namelijk scheuten die vrucht gaan geven, vaak twee of drie trossen per scheut.

Voor een goede rijping is het beter dat er maar een tros wordt aangehouden. De scheut wordt getopt na het vijfde blad na de tros. Scheuten zonder tros worden volledig weggebroken.

In de winter worden de takken die vrucht hebben gedragen teruggesnoeid op de onderste twee ogen. (Tussen kerst en Oud en Nieuw).

Krenten van druiven

Er moet helemaal niets.

Druiventelers krenten druiventrossen om mooie trossen dessert- of tafeldruiven met grote bessen te krijgen. Voor wie minder aan een mooi trosuiterlijk hecht, of voor het maken van wijn, is het totaal onbelangrijk. Het krenten schijnt de bewaartijd van een tros wel enigszins ten goede te komen, maar ook dat is marginaal.

Het is bovendien een behoorlijk tijdrovend karwei dat als volgt wordt gedaan:

Met een speciaal schaartje met scherpe punten worden in deze maand (juni) de kleinste besjes uit de trossen geknipt (verwijderd). Dat wordt gedaan als de bessen (‘korrels’ zegt de kweker) gemiddeld zo groot als een doperwt zijn. Wat later kan het niet meer omdat dan de waslaag van de bessen beschadigd kan worden en dat herstelt zich niet meer.

De mooiste bessen mogen blijven. Die kunnen dan beter (dikker) uitgroeien. Bovendien wordt gezorgd dat de tros een fraaie, slanke vorm krijgt. Er wordt bovenaan bij de ‘schouder’ van de tros begonnen. Bessen binnen in de tros worden sowieso weggeknipt. Alle te kleine besjes gaan eruit.

Druiven bekalken en bemesten

Net als zoveel andere planten in uw tuin hebben ook uw druivenplanten een gepaste verzorging nodig om goed te kunnen groeien en mooie, smaakvolle druiven op te leveren. Naast een degelijke bekalking is het ook belangrijk om een goede bemesting te voorzien.

Bekalken van druiven
Een druivelaar heeft een vrij grote kalkbehoefte. De ideale zuurtegraad (pH-waarde) bedraagt 6,5 tot 7. Is de pH van uw grond lager, dan is een jaarlijkse gift Zeewierkalk Poeder als onderhoudsbekalking zeker aangewezen. Bekalken doet u best in het voorjaar.

Bemesten van druiven
Een druivelaar heeft ook veel voeding nodig. De plant begint te groeien vanaf maart en groeit door tot in september. Tijdens deze lange groeiperiode moet er voldoende voeding aanwezig zijn. Daarom gebruikt u best een samengestelde organische meststof die geleidelijk over een lange periode haar voedingselementen vrijgeeft. Organische Meststof Druiven is een perfect op punt gestelde druivenmeststof. Het is een organische bemesting op basis van bloedmeel. Ze bevat extra magnesium, waardoor het vroegtijdig rood verkleuren van de bladeren voorkomen wordt.

Vergeet ook niet, dat een plant die een gepaste voeding krijgt, minder gevoelig is voor externe factoren, zoals temperatuurschommelingen, ziekten of gebreksverschijnselen.

Deutsch, Blaue Traube

Vitis vinifera Boskoop Glory. Boskoop Glory Traube, Blue Outdoor Traube, Höhe: 200/300 cm., Delicious Sweet Früchte, Blatt Farbe: Grün, Wenige Erkrankungen, Pitch: Full Sun, Rich Bearing, Laufzeit: Mitte September.

Vitis vinifera 'Boskoop Glory' ist eine bekannte und weit verbreitete Rebe für den Garten. Die unauffällige Blüte von Vitis vinifera 'Boskoop Glory' findet zwischen Juni und Juli statt. Nach der Blüte werden die blauen Trauben gebildet. Diese Trauben können ab Mitte September geerntet werden.

Die Höhe von Vitis vinifera 'Boskoop Glory' liegt zwischen 500 und 700 cm. Die Läufer dieser Rebe müssen von einer Pergola-Konstruktion oder Sprossen geführt werden. Die Traubenbüschel hängen dann schön hinunter.

Vögel lieben auch die Trauben von Vitis vinifera 'Boskoop Glory'. Insbesondere können Lister, Blackbirds und Spikes den Weinstock komplett plündern!

Pflanzenanweisungen für die Vitis vinifera Boskoop Glory (Blaue Traube, Traubenrebe):

Geben Sie schöne rollende Boden, graben ein ausreichend großes Loch, für Topfpflanzen die Regel ist etwa 2x die Topfgröße. Tauchen Sie das Gefäß oder den Behälter in einen Eimer Wasser, bis er gesättigt ist, dies bedeutet Blasenbildung, die aufhört. Wenn ein Heester hat wenige Zweige, können Sie die Zweigniederlassung durch Schneiden der bestehenden Zweige etwa die Hälfte, so dass Sie einen schönen vollen Busch zu fördern.

Pflanzung der Vitis vinifera Boskoop Glory (Blaue Traube, Traubenrebe):

Befeuchten Sie das Gerinnsel. Machen Sie eine gut sitzende Pflanze Loch, so dass nackte Wurzeln in Passage ausgebreitet.
Machen Sie ein rundes Loch und keine Keilform.
Gießen Sie wunderschönen losen Boden (oder Töpfchen Boden) um die Wurzel oder Wurzeln.
Brechen Sie einen festen Wurzelstock aus einem Glas ein wenig locker, das fördert das Wachstum.

Trauben wachsen in jedem gut abtropfenden Gartenboden, mit ausreichend Humus Material. Sie hassen nasse Füße, schweren Lehm oder wirklich sauren Boden. Sie wachsen am besten auf einem kalkreichen, lehmreichen Boden oder einem feuchten, sandigen Boden. Wenn nötig, muss genügend Kompost oder anderes organisches Material in und um das Pflanzenloch platziert werden, bevor es pflanzt oder, wenn der Boden zu sauer ist, ein Kalkdünger.

Pflanztrauben: 2 Meter.

Trauben werden am besten gepflanzt, wenn der Boden im Herbst noch warm ist (bis zum ersten Frost) oder im Frühling, wenn die Chance des Nachtfrostes vorbei ist. Natürlich kann das Gewächshaus vorher gepflanzt werden. Junge, neu gepflanzte Trauben brauchen etwas Schutz, wenn es einfriert.

Beschneidung der Vitis vinifera Boskoop Glory (Blaue Traube, Traubenrebe):

In den Achselhöhlen der Stifte werden sich im Laufe des Sommers immer wieder neue Triebe entwickeln. Hier sind keine Vorteile, und sie sollten so schnell wie möglich entfernt werden, vorzugsweise alle 2 oder 3 Wochen. Das heißt ein Dieb.

Nach der Pflanzung schneiden wir die Pflanze wieder auf 3 Augen. Wenn die Augen im Frühjahr entspringen, halten wir einen starken Trieb und binden sie fest gegen einen Bambusstab oder Fäden. Die anderen Triebe sind ausgebrochen.

Die Seitenarme werden horizontal geführt, diese Arme können eine beträchtliche Länge erreichen und über die gesamte Länge des Armes Früchte geben. Das heißt, Triebe, die Früchte produzieren, wachsen aus den Augen der geformten Arme, oft zwei oder drei Bündel pro Trieb.

Für eine gute Reife ist es besser, dass nur ein Bündel gehalten wird. Der Schuss wird nach dem fünften Blatt nach dem Haufen genommen. Schüsse ohne Trauben sind völlig weggebrochen.

Im Winter werden die Äste, die getragen wurden, auf die beiden unteren Augen geschnitten. (Zwischen Weihnachten und Neujahr).

Johannisbeeren der Trauben

Es muss gar nichts geben.

Traubenreben Trauben Trauben, um schöne Brot Dessert oder Tafeltrauben mit großen Beeren zu bekommen. Für diejenigen, die weniger vertraut sind mit einer schönen Hochzeit, oder für die Herstellung von Wein, ist es völlig unwichtig. Die Strömungen scheinen ein bisschen eine Erhaltung eines Haufens zu sein, aber das ist auch marginal.

Es ist auch ein ziemlich zeitaufwändiger Job, der wie folgt durchgeführt wird:

Mit diesem speziellen Schrott mit scharfen Punkten werden die kleinsten Bohnen in diesem Monat (Juni) aus den Trauben geschnitten (entfernt). Dies geschieht, wenn die Beeren ("Körner" sagt der Züchter) im Durchschnitt so groß wie ein Biss sind. Was später nicht wichtig ist, weil die Wachsschicht der Beere beschädigt werden kann und sich nicht mehr erholt.

Die schönsten Beeren können bleiben. Sie können dann besser werden (dicker). Darüber hinaus ist die Hose eine schöne, schlanke Form gegeben. Die Schulter der Truppe beginnt an der Spitze. Beeren im Bündel sind weggeschnitten. Alle zu kleinen Bohnen gehen aus.

Trauben und befruchten Trauben

Wie viele andere Pflanzen in Ihrem Garten, brauchen Ihre Trauben Pflanzen auch richtige Pflege, um gut zu wachsen und bieten schöne, geschmackvolle Trauben. Neben einem festen Lack ist es auch wichtig, einen guten Dünger zu liefern.

Grainwein
Ein Traubenzüchter hat einen ziemlich großen Kalkbedarf. Der ideale pH-Wert (pH) beträgt 6,5 bis 7. Wenn der pH-Wert Ihres Bodens niedriger ist, wird ein jährliches Geschenk von Algenpulver auf jeden Fall empfohlen. Bekalken arbeitet im Frühjahr am besten.

Weiden von Trauben
Ein Traubenzüchter braucht auch viel Ernährung. Die Pflanze beginnt ab März zu wachsen und geht bis September weiter. Während dieser langen Vegetationsperiode muss eine ausreichende Ernährung vorhanden sein. Deshalb sollten Sie einen zusammengesetzten organischen Dünger verwenden, der allmählich seine Nährstoffe über einen längeren Zeitraum freisetzt. Organic Dünger Trauben ist ein perfekt gezielter Traubendünger. Es ist ein organischer Dünger, der auf Blutmehl basiert. Es enthält extra Magnesium, das vorzeitige rote Verfärbung der Blätter verhindert.

Vergessen Sie auch nicht, dass eine Pflanze, die eine ordnungsgemäße Ernährung erhält, weniger empfindlich gegenüber äußeren Faktoren wie Temperaturschwankungen, Krankheiten oder Defekten ist.

English, Blue Grape vine

Vitis vinifera Boskoop Glory. Boskoop Glory Grape, Blue Outdoor Grape, Height: 200/300 cm., Delicious Sweet Fruits, Leaf Color: Green, Few Diseases, Pitch: Full Sun, Rich Bearing, Running Time: Mid September.

Vitis vinifera 'Boskoop Glory' is a well-known and widely used Blue Grape vine for the garden. The unobtrusive bloom of Vitis vinifera 'Boskoop Glory' takes place between June and July. After the bloom, the blue grapes are formed. These grape grapes can be harvested from mid-September.

The height of Vitis vinifera 'Boskoop Glory' is between 500 and 700 cm. The runners of this vine must be guided by a pergola construction or sprouts. The grape tufts then hang down nicely.

Birds also love the grapes of Vitis vinifera 'Boskoop Glory'. In particular, listers, blackbirds and spikes can plunder the vine completely!

Plant instructions for the Vitis vinifera Boskoop Glory (Blue Grape, Grape vine):

Provide nice rolling soil, dig a sufficiently large hole, for potted plants the rule is about 2x the pot size. Dip the jar or container into a bucket of water until it is saturated, this indicates bubbling that stops. If a heester has few branches, you can promote the branch by cutting the existing branches about half, giving you a nice full bush.

Planting the Vitis vinifera Boskoop Glory (Blue Grape, Grape vine):

Moisten the clot. Make a well-fitting plant hole, so that bare roots spread out in fit.
Make a round hole and no wedge shape.
Pour beautiful loose soil (or potting soil) around the root or roots.
Break a solid rootstock from a jar a little loose, this promotes growth.

Grapes grow in any well-draining garden soil, with sufficient humus material. They hate wet feet, heavy clay or really acidic soil. They grow best on a lime-rich, clay-rich soil, or a humid sandy soil. If necessary, sufficient compost or other organic material must be placed in and around the plant hole before planting or, if the soil is too acidic, a calcareous fertilizer.

Plant grapes: 2 meters.

Grapes are best planted if the soil is still warm in autumn (until the first frost) or in spring when the chance of night frost is over. Of course, the greenhouse can be planted before. Young, newly planted grapes need some protection when it's freezing.

Pruning the Vitis vinifera Boskoop Glory (Blue Grape, Grape vine):

In the armpits of the pins, new shoots will constantly develop during the summer. Here are no benefits, and they should be removed as quickly as possible, preferably every 2 or 3 weeks. This is called a thief.

After planting, we prune the plant back to 3 eyes. When the eyes spring out in spring, we hold a strong shoot and tie them firmly against a bamboo stick or threads. The other shoots are broken out.

The side arms are guided horizontally, these arms can reach a considerable length and give fruit throughout the length of the arm. Namely, shoots that produce fruit grow out of the eyes of shaped arms, often two or three bunches per shoot.

For a good maturity, it is better that only one bunch is kept. The shoot is taken after the fifth leaf after the bunch. Shots without bunch are completely broken away.

In winter, the branches that have been worn are cut back on the bottom two eyes. (Between Christmas and New Year).

Currants of grapes

There must be nothing at all.

Grape vines growers to get beautiful breads dessert or table grapes with big berries. For those who are less familiar with a beautiful wedding, or for making wine, it is totally unimportant. The currents seem to be a bit of a preservation of a bunch, but that is also marginal.

It is also a fairly time-consuming job that is done as follows:

With this special junk with sharp points, the smallest beans are cut out of the bunches (removed) in this month (June). This is done when the berries ("grains" says the breeder) are on average as big as a bite. What later does not matter because the berry's wax layer can be damaged and that does not recover anymore.

The most beautiful berries may remain. They can then grow better (thicker). In addition, the trousers are given a beautiful, slim shape. The troop's shoulder begins at the top. Berries inside the bunch are cut away. All too small beans go out.

Grape and fertilize grapes

Like many other plants in your garden, your grape plants also need proper care to grow well and provide beautiful, tasteful grapes. In addition to a solid lacquer it is also important to provide a good fertilizer.

Grain grapevine
A grape growler has a fairly large lime need. The ideal pH (pH) value is 6.5 to 7. If your soil's pH is lower, an annual gift of Seaweed Powder is definitely recommended. Bekalken works best in spring.

Grazing of grapes
A grape growler also needs a lot of nutrition. The plant begins to grow from March and continues until September. During this long growing period, sufficient nutrition must be present. Therefore, you should use a compound organic fertilizer that gradually releases its nutrients over a long period of time. Organic Fertilizer Grapes is a perfectly targeted grape fertilizer. It is an organic fertilizer based on blood meal. It contains extra magnesium, which prevents premature red discoloration of the leaves.

Also, do not forget that a plant that receives a proper diet is less sensitive to external factors such as temperature fluctuations, diseases or defects.

Vitis vinifera Boskoop Glory (Blauwe druif, druivelaar, Blaue Traube, Traubenrebe, Blue Grape vine)
Lees meer
Lees minder