Stel een vraag
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
4033 HC Lienden
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
Lienden
wandervanlaartuinontwerp.nl
Kunnen wij u helpen? Stel een vraag
Terug naar overzicht
Melissa officinalis (citroenmelisse, Zitronenmelisse, Lemon balm)

Melissa officinalis (citroenmelisse, Zitronenmelisse, Lemon balm)

Levertijd 1 tot 4 werkdagen (Alleen binnen Nederland)

€ 4,88 incl. btw

Productomschrijving

Melissa officinalis (citroenmelisse, Zitronenmelisse, Lemon balm)

Citroenmelisse (Melissa officinalis) is afkomstig uit Zuid-Europa.

Melissa officinalis heeft de Nederlandse naam Citroenmelisse, deze plant bloeit wit, de uiteindelijke hoogte is 50 cm hoog, en bloeit in de maanden juli tot en met september.

In Sardinië en Corsica groeit Melissa officinalis in de vrije natuur. De Grieken kennen cintroenmelisse al sinds 2000 jaar. Ze gebruikten het niet alleen als keukenkruid, maar ook als medicinale plant. Via de Romeinen en de Arabieren kwam dit plantje naar onze streken. Rond 1611 maakten de Parijse Karmelietessen-zusters het vermaarde ‘Eau de Melisse des Carmes’ -waarin citroenmelisse één van de ingrediënten was - en dat in vorige eeuwen in geen enkele huisapotheek ontbrak omwille van de geneeskrachtige werking.

Citroenmelisse is een doorlevende, kruidachtige plant die ’s winters ondergronds verder leeft via wortelstokken. De witte bloemen in kransen verraden dat de plant tot de Lipbloemigen behoort. Het kruid wordt 50 à 80 cm hoog en geeft een citroengeur af, minder sterk dan citroenkruid, waarmee het soms wel eens wordt verward.

Citroenmelisse is een prima hulpmiddel bij allerlei vervelende kwaaltjes. Enkele druppels Eau de Carmes op een klontje suiker kan hoofdpijn, buikkrampen of een moeilijke spijsvertering verlichten. Bij aromatherapie wordt het kruid aangewend als hulpmiddel bij depressies, slapeloosheid en hartkloppingen. Vers blad toevoegen aan het badwater werkt ontspannend en kalmerend. Een kopje verse thee voor het slapengaan werkt ontspannen en komt de nachtrust ten goede. Bij insecten beten en zweren kunnen verse bladeren helpen. Bij te hoge concentraties moet men welopletten voor allergische reacties. De extracten worden ook gebruikt in anti-mugmiddelen en ze verdrijven motten.

Citroenmelisse voelt zich het best thuis op voedzame- en vochtige grond. Ook een zonnig plaats (niet te fel, liefst vanaf de vroege namiddag met een beetje schaduw) valt in de smaak. Planten in de zon geven meer aroma af, oudere planten verliezen dit laatste en geven ook minder smaak aan onze gerechten. Ook in potten op het terras groeit het keukenkruid uitstekend. Het plantje is zeer gemakkelijk te vermeerderen door zaaien in de lente. Het kiemt wel traag. Het zaait zichzelf uit en is dan ook regelmatig op een andere plaats in onze tuin terug te vinden.

Deutsch, Zitronenmelisse

Zitronenmelisse (Melissa officinalis) kommt aus Südeuropa.

Melissa officinalis hat den deutschen Namen Zitronenmelisse, diese Pflanze blüht weiß, die letzte Höhe ist 50 cm hoch und blüht in den Monaten Juli bis September.

In Sardinien und Korsika wächst Melissa officinalis in freier Natur. Die Griechen kennen schon seit 2000 Jahren Zitronenmelisse. Sie benutzten es nicht nur als Küchenkräuter, sondern auch als Heilpflanzen. Durch die Römer und die Araber kam diese Pflanze in unsere Regionen. Um 1611 machten die Pariser Karmeliterschwester das berühmte "Eau de Melisse des Carmes" - wo Zitronenmelisse zu den Zutaten gehörte - und in früheren Jahrhunderten fehlte es in jeder Heimatapotheke wegen ihrer therapeutischen Wirkung.

Zitronenmelisse ist eine überlebende, krautige Pflanze, die im Winter unter Tage mit Karotten überlebt. Die weißen Blüten in Kränzen verraten die Pflanze den Lipflowers. Das Kraut ist 50 bis 80 cm groß und gibt einen Zitronengeruch, weniger stark als Zitronenkraut, manchmal verwirrt.

Zitronenmelisse ist ein großartiges Werkzeug für alle Arten von lästigen Stühlen. Ein paar Tropfen Eau de Carmes auf einem Stück Zucker kann Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe oder eine schwierige Verdauung entlasten. In der Aromatherapie wird das Kraut als Hilfe bei Depressionen, Schlaflosigkeit und Herzklopfen verwendet. Fügen Sie frisches Blatt zum Bad Wasser Arbeiten entspannend und beruhigend. Eine Tasse frischen Tee für den Schlafwagen entspannt und profitiert die Nachtruhe. In Insektenstichen und Geschwüren können frische Blätter helfen. Bei übermäßigen Konzentrationen besteht ein Bedarf an allergischen Reaktionen. Die Extrakte werden auch in Anti-Moskito-Abwehrmittel verwendet und streichen Motten.

Zitronenmelisse fühlt sich am besten zu nahrhaften und feuchten Böden am besten. Auch ein sonniger Ort (nicht zu hell, vorzugsweise vom frühen Nachmittag mit einem kleinen Schatten) fällt in den Geschmack. Pflanzen in der Sonne geben mehr Aroma, ältere Pflanzen verlieren die letzteren und geben weniger Geschmack zu unseren Gerichten. Das Küchengewürz ist auch hervorragend in Töpfen auf der Terrasse. Die Pflanze ist sehr leicht durch Aussaat im Frühjahr zu vermehren. Es keimt langsam Es sät sich und wird regelmäßig an einem anderen Ort in unserem Garten gefunden.

English, Lemon balm

Lemon balm (Melissa officinalis) is from southern Europe.

Melissa officinalis has the English name Lemon balm, this plant flourishes white, the final height is 50 cm high, and blooms in the months of July to September.

In Sardinia and Corsica, Melissa officinalis grows in free nature. The Greeks have already known Lemon balm for 2000 years. They used it not only as kitchen herbs, but also as medicinal plants. Through the Romans and the Arabs this plant came to our regions. Around 1611, the Parisian Carmelite sisters made the famous 'Eau de Melisse des Carmes' - where Lemon balm was one of the ingredients - and in previous centuries it was lacking in any home pharmacy because of its therapeutic effect.

Lemon balm is a surviving, herbaceous plant that survives in the winter underground by carrots. The white flowers in wreaths betray the plant to the Lipflowers. The herb is 50 to 80 cm tall and gives a lemon odor, less strong than lemon weed, sometimes confused.

Lemon balm is a great tool for all kinds of annoying stools. A few drops of Eau de Carmes on a lump of sugar can relieve headaches, abdominal cramps or a difficult digestion. In aromatherapy, the herb is used as an aid in depression, insomnia and palpitations. Add fresh leaf to the bath water works relaxing and soothing. A cup of fresh tea for the sleeper relaxes and benefits the night's sleep. In insect bites and ulcers can help fresh leaves. In case of excessive concentrations, there is a need for allergic reactions. The extracts are also used in anti-mosquito repellent and expel moths.

Lemon balm feels best at home on nutritious and moist soil. Also a sunny place (not too bright, preferably from the early afternoon with a little shadow) falls into taste. Plants in the sun give off more aroma, older plants lose the latter and give less flavor to our dishes. The kitchen spice is also excellent in pots on the terrace. The plant is very easy to propagate by sowing in spring. It does germinate slowly. It sows itself and is regularly found in another place in our garden.

Melissa officinalis (citroenmelisse, Zitronenmelisse, Lemon balm)
Lees meer
Lees minder