Stel een vraag
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
4033 HC Lienden
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
Lienden
wandervanlaartuinontwerp.nl
Kunnen wij u helpen? Stel een vraag

Heesters & struiken

Een struik of heester is een houtige plant, die zich onmiddellijk boven of reeds in de grond vertakt in een aantal takken, die meer of minder dik kunnen worden. Er wordt dus geen stam gevormd. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Zij komen van nature met name langs bosranden voor. Heesters zijn struiken, ook wel verhoudende planten waarbij meestal meerder takken uit de grond komen.

Bladverliezende heester soorten
Deze hebben in de winter, als ze kaal zijn, geen extra water nodig. Als het blad verschijnt weer wel. Zeker na de aanplant in het vorige seizoen. Zorg dat de grond bij de wortels vochtig blijft. De wortelkluit moet zich goed vol kunnen zuigen.

Coniferen en bladhoudende heesters
Extra water geven in de winter is wederom niet nodig. In het voorjaar en de zomer dient u wekelijks water te geven bij de kluit. Tijdens droog weer goed sproeien. Maak tijdens warme dagen met veel wind de kluiten ’s avonds goed nat (niet op het blad sproeien, maar bij de wortels). Blad dat te lang nat blijft, kan schimmelinfecties oplopen.

Let op: De meeste groenblijvende planten kunnen slecht tegen stagnerend water. (Dus zorg voor een goede drainage!)

Snoeien van heesters
Goede snoei is vakwerk. Dat kunt u bijvoorbeeld een- of tweemaal per jaar laten doen. Bij snoei gaat het erom de plant gezond en goed in vorm te houden, de bloeirijkheid te bevorderen en verwildering tegen te gaan. Er zijn enkele eenvoudige basisregels voor goede snoei. Planten die in het voorjaar bloeien (voor 21 juni) worden na de bloei gesnoeid. Planten die na 21 juni bloeien, worden in het vroege voorjaar gesnoeid. Bij sommige planten (o.a. hortensia’s) wordt verjongingssnoei toegepast. Ieder jaar wordt een vijfde van de oude takken weggenomen om de plant gezond te houden. Bij andere (o.a. vlinderstruik) wordt een laag takkengestel gevormd om de rijkste bloei te krijgen. Halfwinterharde heestertjes (o.a. lavendel) worden in het voorjaar gesnoeid. Daarbij wordt, evenals bij heide, in feite de groei van het vorige jaar weer weggenomen en de vorm gecorrigeerd. Zo hebben veel heestergroepen een eigen aanpak nodig.

Bodemgesteldheid
Veel heesters groeien uitstekend in iedere normale tuingrond, maar sommige (Rhododendron, Pieris e.a.) groeien alleen goed in zure grond. U zult mogelijk jaarlijks zuur materiaal moeten toevoegen als uw tuingrond normaal niet zuur is. Strooi daarvoor turfmolm bij de zuurminnaars uit. Mest ze nooit met beendermeel dat zeer veel kalk bevat. De bodem wordt sterk verbeterd door regelmatig organisch materiaal toe te voegen. Dat bevordert een goede humusvorming. Op te zure grond kan het nodig zijn kalk te strooien (doe dat in januari, kalk wordt langzaam door de bodem opgenomen).

Bemesten van heesters
Geef ook uw heesters ieder voorjaar een goede basisbemesting met organische of een andere langdurig werkende meststof. Breng op open grond rond de planten voedzame mulch aan. Bijvoorbeeld een laagje tuincompost. Als de planten sterk groeien en extra voeding nodig hebben, kunt u later nog eens bijmesten. Houd u strikt aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Te veel mest is niet goed. Voor bepaalde plantengroepen (rozen, buxus, coniferen e.d.) zijn speciale kunstmeststoffen ontwikkeld die extra sporenelementen bevatten. Dat zijn groeistoffen die de planten in kleine hoeveelheden nodig hebben. U kunt zelf van de afval uit uw tuin en ongekookte groenteresten uit de keuken in een goede compostcontainer ook uitstekende compost maken.

Water geven van heesters
Solitaire (alleenstaande) struiken apart met een slang water bij de wortels geven. Maak een kuiltje of cirkelvormig geultje in de grond boven de wortels, zodat het water daar in de grond zakt en niet wegstroomt. De bodem lijkt op een spons. Om die goed nat te krijgen, moet er veel water worden toegevoegd. De grond moet tot bij de wortels nat zijn. Op het blad water geven heeft minder effect, omdat de bladerkroon als paraplu boven de wortels werkt. Veel water loopt langs de buitenkant van de kroon weg, waardoor de wortels eronder minder water krijgen. Tijdens langdurige droge perioden altijd extra water geven. De grond bij de wortels moet altijd minimaal iets vochtig blijven. Op grofkorrelige zandgrond zult u eerder en vaker moeten sproeien dan op zwaardere grondsoorten.

Als er steeds water blijft staan
Normaal gesproken is er tijdens de aanleg al opgelet, maar stel dat er straks toch water in uw borders blijft staan, dan is de doorlaatbaarheid van de grond onvoldoende. We kunnen daar met de inzet van wormen (‘tuinieren met pieren’) veel aan verbeteren. U moet hoe dan ook niet wachten een profesionele hovenier te raadplegen, want uw planten kunnen verdrinken.

Winterbescherming heesters
Bladverliezende tuinheesters zijn meestal voldoende winterhard. Toch varieert dat aanzienlijk en kunnen sommige heesters ’s winters invriezen. De ingevroren (afgestorven) takdelen moet u dan in het voorjaar erna wegsnoeien om schimmelinfecties te voorkomen. Wacht daarmee tot mei. Sommige heesters lopen vrij laat uit en pas dan kunt u goed zien waar de schade zit.

Groenblijvende heesters kunnen het vooral tijdens zogenaamde ‘kale vorst’ en bij schrale, uitdrogende wind of felle winterzon erg moeilijk krijgen. De grond is dan bevroren, terwijl de verdamping via het blad wel doorgaat. Gevolg: de plant droogt uit. Voorkom dat door heesters in die situatie tijdelijk te beschermen door er bijvoorbeeld tuinvlies omheen te wikkelen. Stamrozen moeten in de kroon beschermd worden door daar in het late najaar sparrengroen tussen te binden. De bekende zwarte plastic zakken over de kroon kunnen broei veroorzaken. Het is verstandig bij struikrozen in het najaar een extra mulchlaagje boven de wortels aan te brengen. Dat beschermt de gevoelige entplek bij de aanhechting van de takken tegen bevriezing. Controleer nieuwe aanplant na storm. De wortels moeten onder de grond blijven. Druk ze eventueel nog een keer goed aan.

Wachten met weghalen van ‘dode’ planten
Soms wordt een plant te snel uit de grond getrokken. Een heester is pas dood als het twijgje onder de bast niet groen, maar bruin is. Met uw nagel kunt u dat eenvoudig controleren door een stukje af te schrapen.

Lees meer
Lees minder