Deutzia gracilis 'Nikko' (Bruidsbloem, Deutzien, Deutzies)

€ 5,60
Bezorging 1 tot 4 werkdagen

Omschrijving

Deutzia gracilis 'Nikko' (Bruidsbloem, Deutzien, Deutzies)

In mei en juni verschijnen er aan deze plant grote pluimen met zuiverwitte bloemen. De bloei is soms zo rijk dat ze de plant grotendeels bedekken. Deutzia's bloeien op tweejarig hout en vormen een belangrijke aanwinst in de tuin omdat ze in de voorzomerrust bloeien. De voorjaarsbloeiers zijn dan vaak op hun einde en de zomerbloeiers moeten nog beginnen. Als de struik in de volle zon staat, krijgt deze de meeste bloemen. Na de bloei worden de uitgebloeide takken weggenomen tot boven een punt waar een jonge scheut ontspringt. Ook zwakke takken worden verwijderd. De Nikko is wat lager dan de gewone soort. Wel groeit hij naarmate hij ouder wordt steeds breder uit.

Deutzien

Im Mai und Juni wird diese Pflanze große Pflaumen mit reinen weißen Blüten erscheinen. Die Blüte ist manchmal so reich, dass sie die Pflanze weitgehend bedecken. Deutzia blüht auf zweijährigem Holz und macht einen bedeutenden Gewinn im Garten, weil sie im Frühsommer blühen. Frühlingsblüten sind oft vorbei und Sommerblüten müssen noch anfangen Wenn der Busch in voller Sonne ist, bekommt man die meisten Blumen. Nach der Blüte werden die Blütenzweige bis zu einem Punkt entfernt, an dem ein junger Schuss entsteht. Auch schwache Äste werden entfernt. Der Nikko ist ein wenig niedriger als die gemeinsame Art. Allerdings wächst er, als er älter wird, während er wächst.

Deutzies

In May and June, this plant will appear large plums with pure white flowers. The bloom is sometimes so rich that they cover the plant largely. Deutzia's bloom on biennial wood and make a significant gain in the garden because they bloom in the early summer. Spring blooms are often over and summer blooms still have to start. If the bush is in full sun, it gets the most flowers. After the bloom, the bloom branches are removed to a point where a young shoot originates. Also weak branches are removed. The Nikko is a little lower than the common kind. However, he grows as he grows older as he grows.
.
.

Toon meer Toon minder