Stel een vraag
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
4033 HC Lienden
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Tuinwebwinkel XXL, Tuinplanten en tuinartikelen online
Adelahof 5
Lienden
wandervanlaartuinontwerp.nl
Kunnen wij u helpen? Stel een vraag

Bomen

Vanwege de omvang van een boom speelt zij vaak een hoofdrol in een hele levensgemeenschap. Vogels bouwen er hun nest, korstmossen leven op de stam, schimmels leven in symbiose met de boom. Insecten leven van de bladeren of het hout en sluipwespen/parasiteren weer van deze insecten. In de tegenwoordige tuinen worden vooral vrij klein blijvende bomen met grote decoratieve eigenschappen toegepast. Bomen zijn uiterst belangrijk voor het creëren van hoogte in een tuin.

Ook is de boom vanwege de vruchten, bloemen en zaden een belangrijke voedselbron voor o.a. eekhoorns, insecten en vogels! Bomen zijn verhoutende planten die een duidelijke stam vormen. Ze vormen de plantengroep die in de natuur de grootste hoogten kan bereiken en die het oudst kan worden.

Boompalen en boombanden

Er is een tijd geweest dat vrijwel iedere boom volkomen windvast aan een zware boompaal werd vastgemaakt. Daar is men steeds meer van teruggekomen. Een boom moet zich met de wind kunnen bewegen om sterke wortels te vormen. Je ziet dan ook vaker dat bomen aan korte paaltjes zijn vastgemaakt. Soms zitten die zelfs helemaal onder de grond en zie je er dus niets meer van. De boom mag nooit tegen de paal schuren. Daarom wordt hij er met een rubber boomband met afstandblokje aan vastgemaakt. Ook boombindlappen worden gebruikt. Controleer in het voorjaar of de boombanden niet te strak zitten. Maak ze dan eventueel wat losser. Direct na de inplant moet een boom zo min mogelijk bewegen, zodat de wortels vast gaan zitten!

Tips voor snoeien en begeleiden van bomen

Het snoeien van bomen vraagt een goed vormgevoel om het model niet aan te tasten. Het is absoluut vakwerk. De periode waarin gesnoeid moet/kan worden is aan discussie onderhevig. De tendens is dit naar de zomer te verschuiven, maar veel snoeiwerk wordt einde winter/vroeg in het voorjaar uitgevoerd. Sommige boomsoorten moeten in de nazomer worden gesnoeid, omdat ze anders hevig kunnen gaan bloeden (zeer sterke sapstromen in het voorjaar). Zogenaamde vormbomen moeten zeker eenmaal per jaar worden gesnoeid om hun model en maat te behouden. Vruchtdragende bomen worden ook consequent jaarlijks gesnoeid, andere soorten meer naar behoefte. Ook het wegnemen van zware takken is vakwerk, evenals het beoordelen van de kans op schade bij storm en mogelijk snoeiwerk op grond daarvan. Roep in al die gevallen vakkundige hulp in. Knot en leibomen worden meestal in februari gesnoeid.

Hoe moet ik vormbomen snoeien?

Vormbomen zijn bomen die in een andere dan hun natuurlijke vorm moeten groeien. Bijvoorbeeld leilindes en dakplatanen. Daar is vakkundig leiwerk en gedegen snoeiwerk voor nodig. Van leilindes en dakplatanen worden de takken tegen een verticaal, respectievelijk horizontaal rek geleid en aangebonden. In beide gevallen worden ze in een plat vlak gedwongen. De hoofdsnoei vindt in de winter plaats (meestal februari). Dan worden alle verkeerd groeiende, maar ook iele en ‘kwarrige’ takken en twijgen verwijderd. Zo’n boom ziet er dan even niet uit, maar dat herstelt zich snel. Vaak wordt in juli nog een aantal verkeerd groeiende jonge twijgen weggenomen (bijvoorbeeld opgaande twijgen bij dakplatanen) die het beeld verstoren. Als u de eerste jaren een beetje wordt geholpen kunt u het daarna eventueel zelf.

Controleer de bodemgesteldheid bij het aanplanten van een boom!

De meeste in tuinen toegepaste bomen doen het goed in iedere normale tuingrond. Zijn er voor bepaalde soorten en in bepaalde omstandigheden aanpassingen nodig, dan zijn die meestal bij de aanplant al uitgevoerd. Incidenteel is er speciale nazorg nodig.

Hebben bomen bemesting nodig?

Ook bomen hebben groeistoffen nodig. Het afvallende blad wordt meestal van de bodem verwijderd en daarmee verdwijnen ook grote hoeveelheden voedingsstoffen. Geef ze ieder voorjaar een flinke voorraadbemesting met lang werkende mest onder de kroon. Bij bomen in gazons kan dat op de open ‘boomspiegel’ rond de stam. Verdere voeding is niet nodig.

Wat kan ik doen met het blad wat van de bomen valt?

De meeste soorten boomblad verteren langzaam. Hoe meer looizuur er in zit, des te langzamer verteert het. Blad bevat echter veel voeding. Het is daarom uitstekend geschikt om als mulch op de bodem in een heesterbegroeiing toe te passen en daar de bodem te verrijken. U kunt het blad ook stevig in plastic vuilniszakken proppen, die dichtbinden en ergens achteraf een jaartje laten staan. Na dat jaar is het materiaal tot prachtige bladaarde verteerd. Sneller composteren op een hoop of in laagjes in een compostcontainer kan natuurlijk ook. Let op: Nooit ziek blad composteren!

Moet ik bomen extra water geven?

Vaak is er tijdens het planten bij de wortels van een boom een pijpje of drainageslang aangebracht dat iets uit de grond omhoog steekt. Dat is bedoeld om water in te gieten dat op die manier direct bij de wortels terecht komt met een minimaal verdampingsverlies. Veel bomen zijn grote drinkers, in warme dagen gaan er soms tientallen liters doorheen. (Dit wordt verdampt via het blad) Vooral onder coniferen is een druppelsysteem ideaal om water te geven. Geeft u op de grond water, maak dan een cirkelvormig dammetje op enige afstand om de stam heen. Zo loopt het water niet meteen weg.

Bescherm bomen tegen de winter!

Dit is bij bomen lastig uit te voeren vanwege hun maat. Ze moeten het zelf zien te klaren. Bij hevige sneeuwval kunt u bij coniferen met opstaande takken (bijv. Juniperus) beter de sneeuw van de takken kloppen. Die kunnen onder de witte last ombuigen en dan als geheel hun mooie vorm verliezen. Behalve coniferen en hulst zijn er vrijwel geen groenblijvende tuinbomen. Bomen met winterkale takken verliezen tijdens winterstormen vaak wat dood hout. Zolang de maat daarvan niet alarmerend is, is er weinig aan de hand.

Snoeiregels bij bomen

Bij bomen moet een goed gevormde, regelmatige kroon ontstaan. Elkaar kruisende en verkeerd geplaatste takken worden al in een vroeg stadium gesnoeid. In de meeste gevallen wordt er aan een eenmaal goed gevormde boom weinig meer gesnoeid. Wel moet erop worden gelet dat de takken sterk genoeg zijn om het eigen gewicht te dragen en weer en wind te doorstaan. De snoei beperkt zich voornamelijk tot het weghalen van dood, ziek en beschadigd hout om wind- en stormschade te voorkomen. Zwaarder snoeiwerk of het uitdunnen van een kroon, kunt u het beste overlaten aan een gespecialiseerde boomverzorger of hovenier. Bomen vertonen van nature heel verschillende kroonvormen: een zuilvorm, rond of bol, treurend, gespreid, piramidaal enz.

Snoei moet er steeds op gericht zijn de juiste vorm in de juiste verhouding aan te houden of te herstellen. Dat is in feite werk voor de vakman. Bij de kweekvormen zijn die verschillen nog veel groter. Daarbij komen bovendien veel geënte vormen voor. Het laatste kan de vorming van wilde scheuten op de onderstam en vanuit de wortels tot gevolg hebben. In grote lijnen kunnen bomen worden ingedeeld in hoogstamvormen met een kale stam en duidelijke kroon en in zogenaamde geveerde bomen (met takken tot onderaan de stam).

Moet je bomen opkronen?

Bij veel kroonbomen is het heel belangrijk dat de onderste takken steeds tijdig worden verwijderd. Ze buigen door hun gewicht en doordat ze naar het licht toegroeien steeds meer door, waardoor je er op een gegeven moment niet meer onderdoor kunt lopen of rijden. De zogenaamde opkroonhoogte verschilt uiteraard per situatie.

Zijn er speciale maatregelen voor bomen?

Door storm of door andere oorzaken afgebroken takken moeten zo snel mogelijk worden verwijderd en de wond moet netjes worden afgewerkt. Knellende banden, prikkeldraad, ijzerdraad e.d. dat om een boom heen zit, zo spoedig mogelijk verwijderen. Bij gevorkte of dubbele hoofdtakken moet altijd één van beide takken worden weggenomen. Zo’n vork of gaffel vormt een zwakke plek in de boom. Bind de overblijvende tak tegen een stok en leid hem goed rechtop.

Controleer regelmatig (minimaal in voor- en najaar) de boombanden waarmee de boom aan een boompaal is vastgemaakt. Heel vaak zijn bomen al langere tijd verkeerd gesnoeid en daardoor verminkt of verwaarloosd. Probeer dan een zo evenwichtig mogelijke vorm aan te brengen en de kroon weer open te snoeien. Hiervoor wordt veelal de 20%-regel gehanteerd (ieder jaar een vijfde van het werk uitvoeren). Soms zijn delen van bomen giftig, bijvoorbeeld de peulen van gouden regen. Als dat gevaar kan opleveren (bij spelende kinderen of voor vissen in een vijver) moet u deze weghalen.

Let op: De tijd van het aanplanten van bomen en hagen in wortelgoed (wrtg) loopt vanaf half oktober tot half maart. In de periode van eind maart tot begin oktober kunnen wij deze dus niet leveren!

Lees meer
Lees minder